All Questions
prev
Vorige:2.39 Wat is de ‘Anglicaanse kerk’?
next
Volgende:2.41 Wat was het concilie van Trente?

2.40 Wat was de contrareformatie?

Het antwoord van de Kerk

Luther had in één ding groot gelijk: een aantal geestelijken in de Kerk misdroeg zich zeer. Dat moest absoluut veranderen. Er ontstond een katholieke reformatie, of contrareformatie, waarin de Kerk zich weer met de essentie van het geloof ging bezig houden. Bisschoppen werden niet meer alleen gekozen op basis van hun adellijke afkomst maar op basis van hun kennis en heiligheid. Zij konden vervolgens hervormingen tot stand brengen.

Het concilie van Trente speelde een belangrijke rol. Er kwam bovenal hernieuwde aandacht voor de persoonlijke relatie met Jezus en voor geloofsonderwijs. Vele heiligen speelden een belangrijke rol in de contrareformatie, zoals Ignatius van Loyola en Theresia van Ávila.

In de contrareformatie werd de Kerk van binnenuit hervormd met veel aandacht voor geloofsonderricht en de persoonlijke band met Jezus.