All Questions
prev
Anterior:1.23 De ce Abraham este atât de important?
next
Următorul:1.25 Care este morala naraţiunii din Cartea lui Iob?

1.24 De ce a rătăcit poporul lui Israel timp de 40 de ani prin deşert?

Principalele evenimente în Vechiul Testament

Strămoșii națiunii care mai târziu s-a numit Israel au plecat în Egipt într-un timp de foamete. Ulterior au fost asupriți ca sclavi de către faraonul Egiptului. Dumnezeu l-a ales pe Moise pentru a-și elibera poporul și pentru a-i duce la o viață mai bună în țara pe care a promis-o strămoșilor lor cu secole în urmă.

Faraonul nu a vrut să-i lase pe israeliți să plece și astfel Dumnezeu a trimis 10 plăgi. Atunci oamenii au fost lăsați să plece și au călătorit prin deșert. Deoarece israeliții nu au reușit să se supună lui Dumnezeu și au încălcat adesea poruncile lui [>4.9], aceștia au fost pedepsiți cu 40 de ani de rătăcire înainte de a ajunge în Țara Promisă.

> Citește mai multe în carte

 

După ce Dumnezeu a eliberat poporul său de robie, acestuia i-au trebuit 40 de ani să ajungă în Ţara Promisă, din cauza neascultării lui.
The Wisdom of the Church

În ce mod se manifestă Dumnezeu în Vechiul Testament?

Dumnezeu se manifestă în Vechiul Testament ca Dumnezeul care a creat lumea din iubire şi care rămâne fidel faţă de oameni chiar şi atunci când aceştia se îndepărtează de el prin păcat.

Dumnezeu se face cunoscut în istorie: el încheie o Alianţă cu Noe pentru salvarea tuturor fiinţelor vii; îl cheamă pe Abraham să fie „tată al unei mulţimi de popoare” (Gen 17,5b) şi binecuvântează în el „toate neamurile pământului” (Gen 12,3b). Poporul lui Israel, provenit din Abraham, devine proprietatea sa specială; Dumnezeu se manifestă lui Moise cu propriul nume; numele său misterios Yhwh, scris în formă extinsă Yahweh, înseamnă „Eu sunt” (Ex 3,14). El eliberează Israelul din sclavia Egiptului, încheie cu el Alianţa pe Sinai şi îi dă, prin Moise, Legea sa. În multe rânduri Dumnezeu trimite poporului său profeţi pentru a-l chema la convertire şi la reînnoirea Alianţei. Profeţii vestesc că Dumnezeu va încheia o nouă şi veşnică Alianţă, care va realiza o reînnoire radicală şi o răscumpărare definitivă; această Alianţă va fi pentru toţi oamenii. [Youcat 8]

This is what the Popes say

Patruzeci sunt anii de călătorie a poporului ebraic din Egipt până în Țara Promisă, timp potrivit pentru a experimenta fidelitatea lui Dumnezeu. „Adu-ți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în acești patruzeci de ani în pustiu… Îmbrăcămintea ta nu s-a uzat pe tine și piciorul nu s-a umflat în acești patruzeci de ani”, spune Moise în Deuteronom la sfârșitul acestor patruzeci de ani de migrațiune (Dt 8,2.4). [Papa Benedict al XVI-lea, Audiență Generală, 22 februarie 2012]