All Questions
prev
Anterior:1.50 Cât de importantă este învierea?
next
Următorul:2.2 Cum se conduce Biserica?

2.1 Ce este Biserica? Cine face parte din Biserică?

Biserica astăzi

Isus însuși a instituit Biserica . Este comunitatea de oameni care doresc să-l urmeze pe Isus pentru a deveni sfinți și pentru a trăi alături de el pentru totdeauna în ceruri . Apostolul Paul a numit Biserica „Trupul lui Cristos”:  Isus este capul ei și toți ceilalți membri își au locul lor în acest trup. La fel cum avem nevoie de toate părțile corpului nostru, așa și toți membrii Bisericii sunt importanți pentru întreaga Biserică.

Credincioșii pot fi împărțiți în trei mari „grupuri”, fiecare cu vocația sa specifică în cadrul Bisericii:
a) Laici credincioși [>3.42]
b) Persoane consacrate 
c) Diaconi, preoți și episcopi [>3.41]

> Citește mai multe în carte [>Order other Languages]

 

Isus a întemeiat Biserica drept o comunitate a celor care cred în el şi-l urmează. Noi ajungem la Dumnezeu prin intermediul Bisericii.
The Wisdom of the Church

Citește mai multe în carte [>Order other Languages]

Biserica îşi are originea şi împlinirea în planul veşnic al lui Dumnezeu. A fost pregătită în vechea alianţă prin alegerea Israelului, semn al reunirii viitoare a tuturor naţiunilor. Întemeiată pe cuvintele şi acţiunile lui Isus Cristos, a fost realizată mai ales prin moartea sa răscumpărătoare şi prin învierea sa. Apoi a fost manifestată ca mister de mântuire prin revărsarea Duhului Sfânt la Rusalii. Îşi va avea împlinirea la sfârşitul timpurilor ca adunare cerească a tuturor celor răscumpăraţi. [CCBC 149]

Care este misiunea Bisericii?

Misiunea Bisericii constă în a face să încolţească şi să crească în toate popoarele împărăţia lui Dumnezeu care a început deja cu Isus.

Acolo unde a ajuns Isus, cerul a atins pământul; a început împărăţia lui Dumnezeu, o împărăţie a păcii şi a dreptăţii; Biserica este în slujba acestei împărăţii a lui Dumnezeu; nu este scop în sine, ci trebuie să continue ceea ce a început cu Isus; trebuie să acţioneze în modul în care ar acţiona Isus însuşi; este depozitară a simbolurilor sacre ale lui Isus ( Sacramentele) şi răspândeşte înseşi cuvintele lui Isus; pentru aceasta, cu toate slăbiciunile sale, Biserica este un colţ de cer pe pământ. [Youcat 123]

This is what the Popes say

Duhul conduce mulțimea credincioșilor la „formarea unei comunități”, la a fi Biserica ... Unul dintre scopurile principale ale misiunii sale este de a aduce oamenii împreună la ascultarea  Evangheliei, în comuniune fraternă, în rugăciune și în Euharistie. A trăi în „comuniune fraternă” (koinonia) înseamnă a fi „într-o singură inimă și într-un singur suflet” (Fap 4,32), instituind fraternitatea din toate punctele de vedere: uman, spiritual și material. [Sf. PapĂ Ioan Paul al II-lea, Redemptoris Missio, n. 26]