All Questions
prev
Anterior:2.14 Pot fi un bun creştin fără Biserică?
next
Următorul:2.16 Era Isus împotriva femeilor?

2.15 Cine sunt apostolii? Cine sunt succesorii lor?

Isus, apostolii şi papa

În timpul vieții sale pământești, Isus a ales doisprezece discipoli sau apostoli pe care i-a trimis în lume pentru a ajuta oamenii și pentru a vesti mesajul său pentru ei, Evanghelia. Într-adevăr, cuvântul apostol înseamnă cel care este trimis.

După moartea și învierea lui Isus, apostolii și-au continuat activitatea. Apostolii au transmis lucrarea pe care au primit-o de la Isus, succesorilor lor, pe care îi numim episcopi.Episcopii de astăzi sunt urmașii apostolilor, printr-o lungă linie de predecesori.

> Citește mai multe în carte

 

Isus a ales 12 apostoli pentru a conduce Biserica, pentru a celebra sacramentele şi pentru a vesti Evanghelia; succesorii lor sunt episcopii.
The Wisdom of the Church

Ce autoritate conferă Isus apostolilor săi în împărăţie?

Isus îi alege pe cei doisprezece, viitori martori ai învierii sale, şi îi face părtaşi la misiunea şi la autoritatea sa pentru a învăţa, a dezlega de păcate, a zidi şi a conduce Biserica. În acest colegiu, Petru primeşte „cheile împărăţiei” (Mt 16,19) şi ocupă primul loc, cu misiunea de a păzi credinţa în integritatea sa şi de a-i întări pe fraţii săi.  [CCBC 109]

În ce constă misiunea apostolilor?

Cuvântul apostol înseamnă trimis. Isus, trimisul Tatălui, i-a chemat la sine pe cei doisprezece, dintre discipolii săi, şi i-a constituit ca apostoli, făcând din ei martorii aleşi ai învierii sale şi temelia Bisericii. Le-a dat mandatul de a continua misiunea sa, spunând: „După cum Tatăl m-a trimis pe mine, vă trimit şi eu pe voi” (In 20,21), promiţând să fie cu ei până la sfârşitul lumii. [CCBC 175]

De ce i-a chemat Isus pe apostoli?

Isus avea în jurul său un grup mare de discipoli, bărbaţi şi femei. Din acest grup, el a ales doisprezece bărbaţi pe care i-a numit Apostoli (Lc 6,12- 16). Apostolii au fost formaţi special de el şi le-au fost încredinţate diferite misiuni: „I-a trimis să predice împărăţia lui Dumnezeu şi să-i vindece pe cei bolnavi” (Lc 9,2). Isus i-a luat cu sine numai pe aceşti doisprezece apostoli pentru ultima cină, cu ocazia căreia le-a încredinţat misiunea: „Faceţi aceasta în amintirea mea” (Lc 22,19b).

Apostolii au fost martorii învierii lui Isus, garanţi ai adevărului său, iar după moartea lui Isus i-au continuat misiunea. Au ales succesori pentru slujirea lor: pe Episcopi. Succesorii apostolilor păstrează şi astăzi puterea încredinţată de Isus: ei au funcţia de conducere, de instruire şi celebrează Liturghia. Coeziunea apostolilor a devenit baza unităţii Bisericii (Succesiunea apostolică). Petru avea, între cei doisprezece, un rol de prim-plan şi Isus i-a încredinţat lui o autoritate specială: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea” (Mt 16,18). Din poziţia privilegiată a lui Petru printre apostoli a derivat papalitatea.  [Youcat 92]

Pentru ce Biserica se numeşte apostolică?

Biserica se numeşte apostolică pentru că, întemeiată pe Apostoli, se menţine fidelă faţă de tradiţia lor şi este condusă de succesorii lor.

Isus i-a chemat pe apostoli să fie cei mai apropiaţi colaboratori ai săi; au fost martorii săi oculari şi după înviere el le-a apărut de mai multe ori; le-a dăruit pe Duhul Sfânt şi i-a trimis în toată lumea ca mesagerii săi legitimi; în Biserica Catolică ei au fost garanţii unităţii; au transmis misiunea lor şi magisteriul lor succesorilor lor, Episcopii, prin impunerea mâinilor, şi aşa se întâmplă până astăzi. Acest proces se numeşte Succesiune apostolică. [Youcat 137]

Ce este succesiunea apostolică?

Succesiunea apostolică este transmiterea misiunii şi a puterii apostolilor, prin sacramentul Preoţiei, succesorilor lor, episcopii. Prin această transmitere, Biserica rămâne în comuniune de credinţă şi de viaţă cu originea sa, în timp ce de-a lungul secolelor îşi rânduieşte întregul apostolat pentru răspândirea împărăţiei lui Cristos pe pământ. [CCBC 176]

Care este lucrarea lui Cristos în liturgie?

În liturgia Bisericii Cristos semnifică şi realizează mai ales propriul mister pascal. Dăruindu-l pe Duhul Sfânt apostolilor, le-a dat lor şi succesorilor puterea de a realiza lucrarea mântuirii prin jertfa  euharistică şi prin sacramente, în care el însuşi acţionează pentru a comunica harul său credincioşilor din toate timpurile şi în întreaga lume. [CCBC 222]

This is what the Church Fathers say

Succesiunea apostolică mă păstrează [în Biserica Catolică], începând chiar de la scaunul Apostolului Petru, căruia Domnul, după învierea sa, i-a dat sarcina să-i pască oile, până la episcopatul actual. [Sf. Augustin, Împotriva Epistolei lui Maniheu numită Fundamente, cap. 4 (ML 42, 175)]