All Questions
prev
Predchádzajúce:2.35 Prečo Cirkev predávala odpustky ako vstupenky do neba?
next
Ďalej:2.37 Aký je rozdiel medzi protestantmi a katolíkmi?

2.36 Aké myšlienky vyvolali reformáciu?

Smerom k reformácii

V roku 1517 napísal nemecký rehoľník Martin Luther list s 95 tézami, ktoré kritizovali Cirkev. Právom sa vyhranil voči korupcii kléru a kupčeniu s odpustkami.

Luther však zosmiešňoval a popieral mnohé pravdivé a dobré veci ako napríklad život v spoločenstve svätých, autoritu pápeža a vysvetlenia, ktoré Cirkev poskytovala, aby sme lepšie porozumeli viere. Napokon vznikla v Cirkvi schizma ako dôsledok Lutherovej radikálnej vzbury.

Luther správne poukázal na isté neprávosti v Cirkvi, no pri hľadaní reformy tiež poprel dôležité pravdy a spôsobil schizmu.
Toto hovoria pápeži

Ako teológ hlboko zakorenený v Svätom písme a učení cirkevných otcov bol [sv. Vavrinec z Brindisi] schopný príkladne osvetľovať katolícku náuku veriacim kresťanom, ktorí sa najmä v Nemecku pridali k reformácii. Pokojným a jasným spôsobom predstavoval biblický a patristický základ článkov viery, ktoré Martin Luther spochybnil. Medzi ne patrilo prvenstvo svätého Petra a jeho nástupcov, božský pôvod episkopátu, ospravedlnenie ako vnútornú premenu človeka a potrebu konať dobré skutky v záujme spásy. [Pápež Benedikt XVI, 23. marca 2011]