Prispejte

Projekt Tweetuj s Bohom je v plnej miere závislý na príspevkoch. Svojím finančným príspevkom nám teda naozaj veľmi pomôžeš.

Príspevok, nech je malý alebo veľký, použijeme výlučne na financovanie rôznych súčastí projektu Tweetuj s Bohom, medzi ktoré patrí webová stránka, aplikácia a sociálne médiá. V zmysle holandského zákona o zdanení je projekt Tweetuj s Bohom uznaný ako inštitúcia, ktorá slúži verejnému záujmu (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI). To znamená, že dary Nadácii JP2 predstavujú odpočítateľnú položku.

Prispieť možno viacerými spôsobmi:

 • Priamo cez PayPal:
 • Bankovým prevodom:
  Peňažný ústav: ING Bank
  Vlastník účtu: JP2 Stichting Leiden
  Správa pre príjemcu: „Tweeting with GOD“
  IBAN: NL31 INGB 0005717224
  BIC: INGBNL2A

  Adresa peňažného ústavu:
  ING Bank NV Foreign Operations
  P.O. Box 1800
  NL-1000 BV Amsterdam
  The Netherlands
 • Pravidelné príspevky. Vďaka týmto príspevkom možno získať zaujímavé daňové úľavy. V zmysle holandského zákona o zdanení neexistuje žiadna horná ani spodná hranica pre odpočítateľné položky. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás.
   
 • Pamätajte na projekt Tweetuj s Bohom pri písaní závetu. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás.