All Questions
prev
Prethodna:2.2 Kako se upravlja Crkvom?
next
Sljedeći:2.4 Kako netko može postati papa?

2.3 Tko presjeda Stolicom sv. Petra, Svetom Stolicom?

Crkva danas

Apostol Petar bio je prvi papa. Trenutni Papa je njegov nasljednik i stoga “sjedi” na “stolici” svetog Petra (figurativno govoreći). U praksi, međutim, Sveta Stolica nije sjedište, već središnja vlast Crkve.

Sveta Stolica održava odnose s biskupijama i Crkvom širom svijeta. Vatikan je minijaturna država, koju diplomatski predstavlja Sveta Stolica u mnogim državama. Zbog jedinstvenog diplomatskog položaja, Crkva često može imati pozitivnu ulogu, na primjer, u mirovnim pregovorima.

> Pročitaj više u knjizi

 

Sveta Stolica je vrhovno upravno tijelo Katoličke crkve. Preko nje papa uspostavlja kontakt s biskupima i vođama država.