Aplikacija Tvitanje s BOGOM

Ova besplatna aplikacija je vrlo korisna svima koji imaju pitanja o vjeri.  
Aplikacija se može koristiti sa i bez knjige.

 • Svim pitanjima se može pristupiti izravno iz aplikacije. Možete pretraživati određene riječi u pretraživaču.
 • SKENIRANJE bilo koje slike s logotipom skeniranja u gornjem lijevom dijelu stranice knjige za pristup mrežnom sadržaju.
 • Katoličke molitve pomažu da se molite, dostupni su na mnogim jezicima.
 • Red mise daje pristup standardnim tekstovima mise.
 • Dnevni biblijski tekstovi za misu također su dostupni na mnogim jezicima.
 • Božanska liturgija svetog Ivana Zlatoustog također se može lako pratiti.
 • Moli sa svecima povezuje vas s „profilom na društvenim mrežama“ svetaca na Online sa svecima.
 • Papina molitva pomaže vam da se molite pomoću Papine svjetske molitvene mreže.

Preuzmite besplatnu aplikaciju!

“Među najnaprednijim katoličkim aplikacijama koje sam u životu vidio!” – otac Roderick Vonhögen, Trideo Media

Sadržaj
Uz puni sadržaj aplikacije Tvitanje s BOGOM, aplikacija Katolička vojna poveznica sadrži:

 • vojna pitanja o vjeri i svakodnevnom vojnom životu 
 • vojni sveci 
 • molitve za vojsku
 • svjedočanstva
 • inspiracijski citati
 • duhovna prva pomoć 
 • pojedinosti za kontakt nacionalnih kapelanija 

Aplikacija Katolička vojna poveznica adresirana je na pojedine vojne snage i njihovu mrežu obitelji i prijatelja. Zahvaljujući doprinosu vojske i kapelana iz različitih nacija, sadržaj je vrlo praktične prirode, obraćajući se izravnim potrebama vojske i kapelana na terenu. Aplikacija Katolička vojna poveznica potpuno je dostupna izvan mreže.