All Tweets
prev
Prethodna:1.33 Bog je jedan i u isto vrijeme trojstvo. Nije li to besmislica?
next
Sljedeći:1.35 Ako je Bog svemoguć, zašto se događaju katastrofe? Zašto postoji zlo?

1.34 Je li Bog stvorio zlo? Kakve to veze ima s mojim grijesima?

Zlo i patnja

Čini nam se neshvatljivim da Bog ne intervenira kada se dogode loše stvari. Sva zla suprotno su njegovoj velikoj ljubavi. Kao ljudska bića, ne možemo pravilno spoznati podrijetlo zla. Jedno djelomično objašnjenje je da mi ljudi, koji smo stvoreni kao dobri od Boga, možemo pogrešno koristiti našu slobodnu volju.

Možemo odabrati dobro (volja Božja), ali i zlo. Kad napravimo pogrešan izbor, duboko u sebi znamo da ne radimo ispravno: griješimo. Čudesna stvar je što nas je Isus došao otkupiti od svih naših grijeha svojom smrću na križu (Rim 5,20).

> Pročitaj više u knjizi

Bog je sve stvorio dobrim. Dao nam je slobodnu volju kako bismo mogli odabrati činiti ono što je dobro. Zlo je rezultat zloporabe naše slobode kako bismo griješili.
The Wisdom of the Church

Als God almachtig is en voorzienigheid, hoe kan dan het kwaad bestaan?

Op deze vraag, tegelijkertijd smartelijk maar ook vol mysterie, kan alleen het christelijk geloof in zijn geheel een antwoord geven. God is op geen enkele manier, direct noch indirect, de oorzaak van het morele kwaad. Hij verheldert het mysterie van het kwaad door zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven en verrezen is om het grote morele kwaad te overwinnen, dat de zonde van de mensheid is, en dat de wortel is van alle andere kwaad. [CCKK 57]

Waarom laat God het kwaad toe?

Het geloof geeft ons de zekerheid dat God het kwaad nooit zou toelaten, als Hij niet uit datzelfde kwaad het goede zou laten voortkomen. God heeft dit al op wonderbare wijze gedaan in de dood en de verrijzenis van Christus: uit het ergste morele kwaad, het vermoorden van zijn Zoon, heeft Hij het allergrootste goed laten voortkomen: de verheerlijking van Christus en onze verlossing. [CCKK 58]

Is de Doop echt de enige weg tot het heil?

Voor allen die het Evangelie ontvangen hebben en gehoord hebben dat Christus "de Weg, de Waarheid en het Leven" is (Joh. 14, 6), is de Doop de enige weg tot God en tot het heil. Maar tegelijk is het waar dat Christus voor alle mensen is gestorven. Daarom vinden ook alle mensen het heil die geen gelegenheid hebben gehad Christus en het geloof werkelijk te leren kennen, maar die oprecht God zoeken en leven naar hun geweten (zogenaamde doopsel van begeerte).

God heeft het heil verbonden aan de Sacramenten. Daarom moet de Kerk ze onvermoeibaar aanbieden aan de mensen. Missie opgeven zou verraad betekenen aan Gods opdracht. God zelf is echter niet gebonden aan de Sacramenten. Waar de Kerk – door schuld of door andere redenen – niet kan komen of zonder succes blijft, daar baant God zelf de mens een andere weg tot het heil. [Youcat 199]