All Questions
prev
Prethodna:1.39 Marija nije Bog. Zašto je onda toliko štujemo?
next
Sljedeći:1.41 Postoje li doista anđeli u raju?

1.40 Je li Marija uvijek ostala djevica i je li ikad sagriješila?

Marija i anđeli

Znanstveno gledano, nemoguće je začeti bez muškog sjemena ili ljudske intervencije . Međutim, Bog je u stanju nadići zakone prirode i vršiti čuda.

Marija je zatrudnila izravnim Božjim činom, kao što je Biblija predviđala (Iz 7,14 ; Mt 1,23) stotinama godina ranije. Bog i grijeh su suprotnosti. Isus je Bog, a on nikada ne bi mogao ostati devet mjeseci u utrobi grešne osobe. Marija je dobila posebnu milost  od Boga, koja joj je omogućila da ostane bez grijeha tijekom svog života.

> Pročitaj više u knjizi

 

Marija je ostala djevica i nikada nije sagriješila. Bila je posvećena Bogu u svemu. Zbog toga je uznesena na nebo tijelom i dušom.
The Wisdom of the Church

In welke zin is Maria 'altijd Maagd'?

In die zin dat zij “maagd gebleven is toen zij haar zoon ontving, maagd toen zij hem baarde, maagd toen zij hem droeg, maagd toen zij Hem voedde aan haar borst, altijd maagd” (H. Augustinus). Waar in de evangeliën sprake is van 'broeders en zusters van Jezus', betreft het daarom naaste verwanten van Jezus, volgens uitdrukking die in de heilige Schrift gebruikelijk is. [CCKK 99]

Had Maria nog andere kinderen dan Jezus?

Nee, Jezus is de enige lijfelijke zoon van Maria.

Al in de jonge Kerk werd aangenomen dat Maria blijvend maagd was, zodat Jezus ook geen broers en zussen kan hebben gehad. In het Aramees bestaat er slechts eenzelfde woord voor broeders en zusters, neven en nichten. Als de Evangeliën spreken over ‘broers en zussen’ van Jezus (bijvoorbeeld in Mc. 3, 31-35), dan gaat het om naaste familieleden van Jezus. [Youcat 81]

Op welke manier is het geestelijk moederschap van Maria universeel?

Maria heeft één enkele zoon, Jezus, maar in Hem strekt zich haar geestelijk moederschap uit tot alle mensen die Hij is komen redden. Gehoorzaam aan de zijde van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is de Maagd de nieuwe Eva, de ware moeder van de levenden, die met moederlijke liefde meewerkt aan hun geboorte en aan hun vorming in de orde der genade. Als Maagd en Moeder is zij het beeld en de meest volmaakte verwezenlijking van de Kerk. [CCKK 100]

In welke zin is de heilige Maagd Maria Moeder van de Kerk?

De heilige maagd Maria is Moeder van de Kerk in de orde van de genade, omdat zij Jezus ter wereld heeft gebracht, de Zoon van God, Hoofd van het lichaam dat de Kerk is. Bij zijn sterven aan het kruis heeft Jezus haar aan de leerling als Moeder aangewezen met deze woorden: "Zie daar, uw Moeder" (Joh. 19, 27). [CCKK 196]

Waarom is Maria ook onze moeder?

Maria is onze moeder, omdat Christus, de Heer, haar ons als moeder gegeven heeft.

"Dat is uw zoon (...) dat is je moeder" (Joh. 19, 26b-27a). De Kerk heeft die woorden, die Jezus vanaf het kruis gesproken heeft tegen Johannes, altijd zo begrepen dat hiermee de hele Kerk aan Maria werd toevertrouwd. Daardoor is Maria ook onze moeder. Wij mogen haar aanroepen en vragen om bij God te bemiddelen. [Youcat 85]