All Tweets
prev
Prethodna:3.34 Kada slavimo Uzašašće i Duhove?
next
Sljedeći:3.36 Koji je učinak krštenja?

3.35 Što su sakramenti?

Sakramenti

Bog zna da ne možemo uspostaviti kontakt s Njim bez njegove pomoći. Zbog toga je Isus uspostavio sakramente. Bog je prisutan u sakramentima na vrlo konkretan način.

Sakrament možeš smatrati nekakvom 'pristupnicom', koju Bog koristi da nam omogući trenutni pristup Njegovoj milosti. Postoji sedam sakramenata: krštenjepotvrdaeuharistijapomirenjebolesničko pomazanježenidba i sveti red.

>Pročitaj više u knjizi

 

Sedam sakramenata vrata su kroz koja ulazimo u Božji život. Dijeljenje sakramenata Bog je povjerio Crkvi.