All Tweets
prev
Prethodna:4.36 Što je s matičnim stanicama i genetski modificiranim usjevima?
next
Sljedeći:4.38 Je li eutanazija pogrešna u svakom slučaju?

4.37 Kada je osoba mrtva?

Kraj života

Danas liječnici pretpostavljaju da je netko mrtav kad je utvrđeno da cijeli mozak više ne funkcionira, uključujući i moždano deblo. Obično je dovoljno napomenuti da je disanje prestalo i srce prestalo kucati.

Crkva smatra da osoba je osoba umrla kada duša napusti tijelo. Naravno da se ovaj trenutak ne može znanstveno uspostaviti. Ali to nam pomaže da razmišljamo o životu i smrti.

> Pročitaj više u knjizi

 

Osoba je mrtva kad duša napusti njezino tijelo. U pravnom i medicinskom smislu, određuje se da smrt nastupa kad mozak prestane raditi.