All Tweets
prev
Prethodna:4.37 Kada je osoba mrtva?
next
Sljedeći:4.39 Mora li se čovjeka održati na životu po svaku cijenu?

4.38 Je li eutanazija pogrešna u svakom slučaju?

Kraj života

Izraz "eutanazija" postao je sinonim za ubijanje nekoga tko više ne želi živjeti: smrt na vlastiti zahtjev. U slučaju eutanazije, okončavamo život kojeg nam je Bog dao u pritvoru: zaustavljamo nešto što nam ne pripada nama da činimo.

Umjesto da nekome pomogne da voli i poštuje život, kojeg je dao Bog, toj osobi pomaže se da okonča taj život. Izvođenje eutanazije krši drevnu zakletvu grčkog liječnika Hipokrata. Čovjek nikada nema pravo završiti vlastiti život i zato je eutanazija uvijek neispravna.

> Pročitaj više u knjizi

 

Eutanazija je namjerno ubijanje neke osobe, na njen zahtjev ili zahtjev onih koji se za nju brinu. Eutanazija je odbijanje Boga i njegova dara života.