All Questions
prev
Ankstesnis:4.30 O jeigu moterį išprievartavo, ji nenori vaiko arba serga?
next
Kitas:4.32 O jei žmonės negali turėti vaikų?

4.31 Ar turiu priimti savo kūną tokį, koks jis yra?

Žmogaus gyvybė

Dievas sukūrė mus . Jis sukūrė mūsų kūnus ir pavadino juos šventovėmis (1 Kor 6, 19–20)1 Kor 6, 19-20:Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!. Mūsų kūnai yra Dievo dovana. Kai sąmoningai sukeliame sau fizines kančias ar žalojame savo kūnus, neturėdami rimtos medicininės priežasties, tinkamai  neatsakome į šią dovaną.

Mūsų išvaizda nėra mūsų, kaip žmonių, vertės šaltinis! Šios vertės šaltinis yra tik Dievas, kuris suteikė mums išvaizdą ir kuris myli mus tokius, kokie esame.

Nesame savo kūnų savininkai, tik saugotojai. Neturėtume be reikalo kenkti arba žaloti kūnų, kuriuos mums davė Dievas.
Bažnyčios išmintis

Kaip mes elgiamės su savo kūnu?

Penktas įsakymas draudžia žaloti ir savo kūną. Jėzus primygtinai reikalauja, kad mes susitaikintume su savimi ir save mylėtume: „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mt 22, 39).

Savo kūną žalojantys veiksmai (susižeidimai ir pan.) dažniausiai yra psichikos reakcija į patirtą apleidimą ir meilės trūkumą; šie veiksmai pirmiausia reikalauja mūsų didžiausios meilės tokiems žmonėms. Tačiau jiems taip pat reikia išaiškinti, jog žmogus neturi teisės naikinti Dievo jam duoto kūno. [Youcat 387]

Kas pažeidžia teisę į žmogaus kūno neliečiamybę?

Šią teisę pažeidžia prievarta, smurtas, pagrobimas ir paėmimas įkaitu, terorizmas, kankinimai, prievartavimas, prievartinė sterilizacija ir amputavimas bei suluošinimas.

Šie sunkūs nusižengimai teisingumui, meilei ir žmogaus orumui nepateisinami, net jei juos dengia valstybės valdžia. Šiandien Bažnyčia, atsimindama ir istorinę krikščionių kaltę, kovoja su bet kokia fizine ar psichine prievarta, ypač su kankinimais. [Youcat 392]

Ar leistini eksperimentai su gyvais žmonėmis?

Moksliniai, psichologiniai ar medicininiai eksperimentai su gyvais žmonėmis leistini, jei laukiami rezultatai yra svarbūs žmonijai ir jei kitaip jie negali būti pasiekti. Tačiau tokie eksperimentai turi vykti tik tiems žmonėms sutikus.

Be to, šie eksperimentai neturi būti pernelyg rizikingi. Paversti žmones tyrimų objektais be jų sutikimo yra nusikaltimas. Lenkijos pasipriešinimo kovos dalyvės, Jono Pauliaus II patikėtinės Vandos Poltavskos likimas primena, kuo tuomet, kaip ir šiandien, buvo rizikuojama. Nacių laikais Vanda Poltavska Ravensbriuko koncentracijos stovykloje buvo nusikaltėliškų bandymų su žmonėmis auka. Vėliau ši psichiatrė kovojo už medicinos etikos atnaujinimą ir buvo viena iš Popiežiškosios gyvybės akademijos įkūrėjų. [Youcat 390]

Štai ką sako popiežiai

Benediktas XVI pareiškė, kad egzistuoja ir „žmogaus ekologija“, nes „žmogus irgi turi prigimtį, kurios privalo paisyti ir kuria negali manipuliuoti, kaip nori“ <...> Savo kūno kaip Dievo dovanos priėmimas yra būtina sąlyga kaip Tėvo dovaną ir bendrus namus priimti ir visą pasaulį. Ir priešingai, viešpatavimo savo kūnui logika virsta kartais subtilia viešpatavimo kūrinijai logika. Mokytis priimti savo kūną, rūpintis juo bei gerbti jo reikmes tikrajai žmogaus ekologijai yra esminės svarbos dalykas. Norint pažinti patį save per susitikimą su kitu, kuris skirtingas nuo manęs, taip pat būtina branginti savo kūno moteriškumą ar vyriškumą. [Popiežius Pranciškus, Laudato Si, 155]