Të gjitha Pyetjet
prev
Previous:3.20 Pse Kisha është shtëpia e Zotit?
next
Next:3.22 Çka është gurra pagëzimore? Pse ka statuja në kishë?

3.21 Cilat janë pjesët më të rëndësishme të kishës?

Brenda objektit të kishës

Tre objekte luajnë  rol të rëndësishëm në kremtimin e meshës, saqë atyre u janë dhënë vende të përhershme në ndërtesën e kishës. Altari ka një pozicion qendror në kishë dhe është simboli i Jezusit, “ guri i gjallë “ mbi të cilin është ndërtuar Kisha (I Pet. 2:4) I Pet. 2:4: Afrohuni Atij - Gurit të gjallë, njëmend të përbuzur prej njerëzve, por të zgjedhur dhe të çmueshëm para Hyjit..
Amboni ose foltorja është vendi ku ne lexojmë nga  Bibla, Fjalën e Zotit. Karriges së kremtuesit (zakonisht një prifti) i është dhënë gjithashtu një vend i veçantë. Gjatë liturgjisë, kremtuesi përfaqëson Zotin tek njerëzit [> 3,41] dhe përfaqëson njerëzit tek Zoti. Jashtë Meshës, vendi më i rëndësishëm është rezervuar për tabernakullin, qemerin e bukur ku ruhet "buka", Hostet  që janë Trupi i Jezusit [> 3.48].

Në tabernakull Jezusi është i pranishëm fizikisht. Altari, amboni dhe selia e ipeshkëvit apo e meshtarit, janë shenja të pranisë së Krishtit.
The Wisdom of the Church

What liturgical spaces define a house of God?

The central places of a house of God are the altar with the crucifix, the tabernacle, the celebrant’s chair, the ambo, the baptismal font, and the confessional.

The altar is the central point of the church. On it Jesus Christ’s sacrifice on the Cross is made present in the celebration of the Eucharist and the Easter meal is prepared. It is also the table to which the People of God are invited. The tabernacle, a kind of sacred safe, houses with the greatest honor in a most worthy place in the church the Eucharistic species in which the Lord himself is present. The so-called perpetual lamp indicates that the tabernacle is “occupied”. If the lamp is not burning, the tabernacle is empty. The raised chair (Latin cathedra) of the bishop or the priest means that ultimately Christ is the one who leads the congregation. The ambo (from Greek anabainein = to climb up), the lectern for the Word of God, should manifest the value and dignity of the biblical readings as the Word of the living God. Baptisms are performed at the baptismal font, and the holy water font should be a vivid reminder of our baptismal promises. A confessional or confession room is there so that we can acknowledge our guilt and receive forgiveness. [Youcat 191]

This is what the Popes say

Një vëmendje e veçantë i duhet kushtuar ambonit si hapësira liturgjike, nga e cila zbulohet fjala e Zotit. Duhet vendosur në një vend qartazi të dukshëm, në të cilin vëmendja e besimtarëve të tërhiqet natyrshëm gjatë liturgjisë së fjalës. Duhet rregulluar dhe zbukuruar në harmoni estetike me altarin, për të paraqitur dukshëm rëndësinë teologjike të tryezës së dyfishtë të fjalës dhe Eukaristisë. Leximet, psalmi përkatës dhe Exsultet do të zbulohen nga amboni; mund të përdoret gjithashtu për homelinë dhe lutjet e besimtarëve. [Papa Benedikti, Verbum Domini, n. 68]