All Questions
prev
Předchozí:1.5 Odporují si věda a víra?
next
Následující:1.7 Proč bych měl/a věřit v Boha?

1.6 Můžu Boha poznat v přírodě a ve světě?

Stvoření, nebo náhoda?

Při pozornějším zkoumání přírodních zákonitostí můžeme odhalovat, jak všechno se vším krásně souvisí. Nezdá se jako nepravděpodobné, že by to všechno vzniklo čirou náhodou? Žádná z teorií není schopna dostatečně vysvětlit původ světa a vesmíru bez toho, že by brala v potaz intelekt nějakého stvořitele. My mu říkáme Bůh.

Stejně jako umělec ve svém díle i Bůh v přírodě odhaluje něco o sobě. Dává především najevo, že existuje a že stvořil svět (říkáme tomu přirozené zjevení). Hlavním poselstvím víry je, že Bůh stvořil svět z lásky k lidem.

Stejně jako umělec odhaluje Bůh něco o sobě samém ve svém díle. Řád a krása, které vidíme, rozhodně nevznikly náhodou.
Moudrost církve

Jak lze poznat Boha pouhým světlem rozumu?

Když člověk uvažuje o stvoření, to je o světě a lidské osobě, může pouhým rozumem s jistotou poznat Boha jako původce a cíl vesmíru a jako svrchované dobro, pravdu a nekonečnou krásu. [KKKC 3]

Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem?

Ano. Lidský rozum může s jistotou poznávat Boha.

Svět nemůže mít svůj původ a cíl sám v sobě. Ve všem, co existuje, se skrývá víc, než je na první pohled patrné. Řád, krása a vývoj světa poukazují nad své bytí, k Bohu. Každý člověk je otevřený pravdě, dobru a kráse. Slyší v sobě hlas svědomí, které ho nabádá k dobru a varuje před zlem. Ten, kdo moudře následuje tuto stopu, dojde k Bohu. [Youcat 4]

Co k tomu říkají církevní otcové

Co se týče existence Stvořitele tohoto světa, tedy všeho, co je viditelné na nebi a na zemi okolo nás: Bůh byl známý všem národům ještě dříve, než byly vyučeny ve víře v Krista. [Sv. Augustin, Výklad na Janovo evangelium, Traktát 106:4 (ML 35, 1910)]