Otec Michel Remery

Autor Tweetuj s BOHEM

R.D. Dr. Michel Remery M. Sc. (nar. 1973) je knězem rotterdamské diecéze v Nizozemí. Studoval architekturu na Delft University of Technology, pracoval pro Nizozemské královské letectvo a později jako inženýr v pobaltských zemích pro konzultační a strojírenskou firmu Tebodin. Otec Michel vystudoval filosofii a teologii na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a v roce 2004 byl vysvěcen na kněze. Po několik let byl členem poradní skupiny pro nová média a mladé u Papežské rady pro sdělovací prostředky. V roce 2008 dokončil svou doktorskou práci, ve které se věnoval vztahu mezi liturgií a architekturou. Napsal několik knih a článků na toto téma a je vědeckým pracovníkem na Katolické teologické škole v Tilburgu.

Mladí, práce ve farnosti a Evropa


V letech 2006–2012 sloužil otec Michel jako výpomocný duchovní několika farností v Leidenu (Nizozemí), kde pracoval především s mladými lidmi a vysokoškolskými studenty. V tomto prostředí se zrodil projekt Tweetuj s BOHEM. Společně s mladými lidmi organizoval poutě např. do Říma, Svaté země, Krakova, Istanbulu, Surinamu a na mnoho Světových dní mládeže. Později působil otec Michel jako náměstek generálního sekretáře Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) ve švýcarském St. Gallenu. Byl také sekretářem Komise pro sdělovací prostředky a Komise pro katecheze, školy a univerzity.

Pastorace mládeže a mezinárodní projekty
Od roku 2018 pokračuje otec Michel ve své kněžské službě v Lucembursku, kde je národním kaplanem pro mládež, a věnuje se pastoraci mládeže na mezinárodní úrovni, zvláště pak projektu Tweetuj s BOHEM. Jeho úkolem je podpora vedoucích skupin mládeže, rozvoj výměny zkušeností a nových nápadů, je zapojen do dialogu s mladými lidmi z celého světa, především skrze sociální sítě. Společně s nadšeným týmem mladých lidí pokračuje v rozvoji a rozšiřování mezinárodních aktivit spojených s mladými lidmi.

Otec Michel hovoří holandsky, anglicky, francouzsky, německy, italsky, lucembursky, španělsky a ovládá základy polštiny a portugalštiny.