Autor

Architektura a teologie

Autor knihy Tweetuj s Bohem reverend Dr. Michel Remery M.Sc. (1973) je knězem v rotterdamské diecézi (Holandsko). Vystudoval architekturu na Technické univerzitě v Delftu a pracoval pro Nizozemské královské letectvo. Později pracoval také v Baltských státech pro konzultační a inženýrskou firmu Tebodin. Otec Michel vystudoval filozofii a teologii na Gregoriánské papežské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal v roce 2004. Byl členem poradní komise pro mládež a nová média ve vatikánském úřadě pro internetové záležitosti. V roce 2008 dokončil doktorandskou práci na téma „Vztahy mezi liturgií a architekturou.“ Na toto téma vydal několik článků i knih a je členem vědeckého sboru na Katolické škole teologie v Tilburgu.

Dětství a práce ve farnosti

Od roku 2006 do roku 2012 sloužil otec Michel jako pomocný kněz ve farnostech v Leidenu (Holandsko), kde pracoval především s mladými lidmi a s vysokoškolskými studenty. Zde se zrodil projekt Tweetuj s Bohem. Spolu s mladými lidmi se vydal na pouť do Říma, Svaté země, Krakova, Istanbulu, Surinamu a na mnoho Světových dní mládeže. Později se otec Michel stal náměstkem generálního tajemníka Rady Evropských biskupských konferencí (CCEE) ve švýcarském Sankt Gallenu. Byl také tajemníkem Komise pro sdělovací prostředky a Komise pro katecheze, školy a univerzity. 

Duchovní úřad pro mládež a pro mezinárodní projekty

Od roku 2018 pokračoval otec Michel ve svém kněžském poslání v Lucembursku, kde zastává roli kaplana pro mladé, a soustředil se na svůj duchovní úřad pro mládež na mezinárodní úrovni. Podporuje mladé lidí i jejich výměny zkušeností a nápadů, a také zahajuje dialog s mladými po celém světě především přes sociální média. Společně se svými mladými a nadšenými spolupracovníky rozvíjí mezinárodní iniciativy týkající se mládeže.

Otec Michel mluví holandsky, anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky a má také základy polštiny a lucemburštiny.