Tweetuj s BOHEM tvoříme my

Tým, který stojí za Tweetuj s BOHEM, se skládá z mladých lidí pocházejících z celého světa. Společně se stovkami dobrovolníků neustále pracujeme na záměru a hlavním poslání naší mise.

Naše poslání


Rádi bychom Ti pomohli najít odpovědi na Tvé otázky a možná i objevit víru nebo poporůst ve Tvém vztahu s Ježíšem. Cílem Tweetuj s BOHEM je pomoci Ti s hloubáním o víře a s objevováním jejího smyslu skrze podporu a usnadnění dialogu na toto téma. Rádi bychom Ti ukázali, že Ježíš mluví současně ke Tvé hlavě, Tvému srdci i Tvým rukám. Zkrátka doufáme, že Ti pomůžeme najít jasné odpovědi na otázky o životě, Bohu a Církvi.

Výchozím bodem je náš osobní vztah s Ježíšem: my sami chceme v tomto vztahu neustále růst a dozvídat se o Ježíši více. Ježíš je ve středu toho, co děláme. On sám nás žádá, abychom hlásali evangelium (Mk 16,15)  Mk 16,15: A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ a dělili se o svou víru kdekoli to je možné (1 Pt 3,15) 1 Pt 3,15: Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.. Projekt Tweetuj s BOHEM se zrodil z rozhovorů otce Michela s mladými lidmi v holandském Leidenu. Dnes už nás však najdeš po celém světě!

Přidej se k nám!


I Ty můžeš inspirovat další lidi skrze svědectví o Tvém osobním setkání s Bohem! Přidej se k našemu týmu online misionářů! Podpořit nás můžeš finančním darem, modlitbou, nebo tím, že se staneš dobrovolníkem pro Tweetuj s BOHEM!