Knija

Tweetuj s BOHEM

Máš otázky ohledně víry? Chceš vědět, v co katolíci věří? Vyrostl(a) jsi jako křesťan(ka) a máš otázky, ale nevíš, koho se zeptat? Nejsi sám/sama! Mnoho lidí má otázky, které se týkají víry. Naštěstí na ně existují odpovědi!

Cílem původních rozhovorů Tweetuj s BOHEM nebylo pouze odpovídat na otázky, ale především přemýšlet o jejich důvodech. První skupina tak zjistila, že katolická víra je mnohem logičtější, než si mnoho lidí myslí. Ze souboru odpovědí, které byly napsány společně s mladými lidmi, vzniklo první holandské vydání knihy Tweetuj s BOHEM. Ta pak byla přeložena do mnoha jazyků. V Aplikaci se čtenáři dostanou ze stránky v knize přímo na příslušnou pasáž na webu, kde k tématu naleznou více informací.

Témata

Kniha Tweetuj s BOHEM obsahuje čtyři části, které se týkají následujících témat:

  • Část 1 – Otázky, které se týkají Boha, počátku a konce světa, jádra víry, stvoření, Bible, a toho, jak Bůh jedná s lidmi.
  • Část 2 Otázky, které se týkají původu a dějin Církve i přítomnosti Církve v moderním světě.
  • Část 3 Otázky, které se týkají osobního vztahu s Bohem, modlitby i toho, jak náročná může být; úlohy Církve v našich životech a toho, co nám přinášejí liturgie a svátosti.
  • Část 4 Otázky, které se týkají křesťanského života, různých rozhodnutí, která před věřícím stojí, včetně problematických otázek, jako je sexualita, práce, povolání či etické otázky.

Vojenská edice

Rozšířili jsme odpovědi na otázky, které se týkají armády a které naleznete v Katolické Vojenské aplikaci tak, aby byly v souladu s odpověďmi v knize Tweetuj s BOHEM. Tuto knihu jsme vydali ve zvláštní vojenské edici, která je k dispozici vojákům i vojenským kaplanům. 

Aby vojáci měli po přečtení odpovědí v aplikaci možnost dále se vzdělávat ve víře, jsou všechny materiály Tweetuj s BOHEM včetně Růst ve víře vhodné k použití v armádě.