Modlitba

Potřebujeme Vaše modlitby! Prosíme, připojte se k nám v modlitbě za iniciativu Tweetujs BOHEM a všechny projekty s ní spojené. Modlitba nás přivádí blíže k Bohu a také k lidem nebo k úmyslům, za které se modlíme. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom si každý den vyčlenili čas na modlitbu (Viz Tweet 3.3). Časem možná najdeme svůj vlastní způsob modlitby adůvěrný vztah k Ježíši. Každý způsob modlitby je významný, protože každá modlitba je Bohu vzácná (Viz Tweet 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.63.7). Aplikace Tweetujs BOHEM nabízí mnoho krásných modliteb z tradice katolické církve. Pro mě je čas mojí denní modlitby chvílí jednoty s Bohem, ať už to takto zakouším nebo ne. Modlím se za Tweetujs Bohemkaždý den a tak činí i naši dobrovolníci. Připojíš se k nám? Níže najdeš námi navrženou modlitbu společně s našimi modlitebními úmysly.

Otec Michel Remery

Modlitba za Tweetuj s BOHEM

Bože, náš Otče, děkujeme Ti za iniciativu Tweetuj s BOHEM. Kéž se jí daří i nadále tak, aby byla pramenem inspirace mnohým na celém světě a způsobem, kterým Tě mohou poznávat ti, kdo Tě hledají nebo ti, kdo jsou od Tebe vzdáleni. 

Pane Ježíši, Ty voláš každého, aby přijal Tvou lásku. Pomoz lidem, kteří se připojili k Tweetuj s BOHEM, rozpoznat v každém okamžiku Tvou lásku k nim. Inspiruj je, aby stále hledali odpovědi, aby byli otevření svým pochybnostem a spojovali se s Tebou v denní modlitbě. Pomoz jim sdílet lásku, majetek a dovednosti s potřebnými a nabízet pomoc těm, kdo jsou duchovně nebo materiálně chudí. 

Duchu svatý, byl jsi poslán pomáhat lidem v jejich víře. Naplňuj svou milostí všechny členy týmu a dobrovolníky iniciativy Tweetuj s BOHEM, ať rostou blíže k Tobě a ať všechno, co dělají, je důsledkem jejich nadšené lásky k Ježíši. Nechť žijí svůj život v dobrotě ke svým bližním a šíří dobrou zprávu o Tvé lásce všem, kdo chtějí naslouchat.

O to prosíme skrze Krista, našeho živého Pána. Amen. 

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatý Jane Pavle II, oroduj za nás!
Všichni svatí v nebi, orodujte za nás!

Modlitební úmysly

Připojte se k nám v modlitbě za úmysly Tweetuj s BOHEM a všechny s ním spojené iniciativy, např. Online with Saints, Humans of World Youth Day, program pro výběr povolání na síti a další.

 • Za ty, kteří se setkají s iniciativou Tweetuj s BOHEM. Ať se setkávají s Bohem, nacházejí odpovědi na své otázky a rostou v poznávání víry a lásky k Ježíši. Ať nacházejí svá povolání, jsou laskavými křesťany pro své bližní a stávají se posly.  
   
 • Za všechny vedoucí, kteří spolupracují s Tweetuj s BOHEM. Ať nacházejí důvěru v pomoci druhým hledat odpovědi víry a ať respektují jejich svobodu; ať jsou otevření inspiraci Ducha svatého, ať hledají ve všem Boží vůli.
   
 • Za každého člena týmu a za dobrovolníky. Ať obdrží milost pracovat svědomitě s vděčností a radostí, ať rozvíjejí své dary od Boha, pracují s čistými úmysly a nacházejí seberealizaci v očích Božích.
   
 • Za otce Michela, aby vždy uznával Boha jako nárožním kvádrem svého života a poslání. Ať nachází inspiraci, moudrost, vnitřní pokoj a důvěru v Jeho milost v každé chvíli během nejrůznějších povinností. 
   
 • Za sponzory, aby se jich dotýkala Boží milost a byli tak odměněni za svou štědrost a aby byly k dispozici potřebné finance k pokračování Tweetuj s BOHEM a s tímto projektem spojených iniciativ.
   
 • Za země, kde působí Tweetuj s BOHEM. Nechť tam lidé žijí v bezpečí, míru a stálém prostředí a respektují lidská práva včetně základního práva na svobodu vyznání, zvláště v zemích, kde se tak dosud neděje.
   
 • Za církev, aby její vedoucí a členové byli vždy blízko Ježíši a uznávali znamení času, aby hledali neustálou proměnu ve způsobu hlásání víry, a aby žili a zachovávalihlavní poselství Ježíšova evangelia.
   
 • Za našeho papeže,  that he may be a sign of unity and inspiration for all humanity, and continues to find the strength necessary for bringing Jesus’ Gospel to all the world. 

Týmová modlitba

Milý Bože, 

jsme vděční, že můžeme sdílet Tvé poselství lásky s ostatními skrze naši práci na projektu Tweetuj s BOHEM.

Pomoz nám, abychom byli neustále otevřeni tomu, co po nás žádáš, abychom vždy následovali Tvé plány. Uč nás, jak růst v našem vztahu s Ježíšem, hledat Tě v našich každodenních modlitbách a vytrvat ve vzdělávání seo víře.

Pomoz nám pracovat společně v Tvém Duchu a vždy mít na mysli cíl, ke kterému směřujeme, tedy pomáhat lidem v jejich vztahu s Tebou. Modlíme se za ty, kteří se setkávají s Tweetuj s BOHEM, aby s pomocí Ducha svatého rostli krok za krokem v poznání víry a ve vztahu s Tebou. 

Pane, vezmi si a přijmi všechnu mou svobodu, mou paměť, mé porozumění, celou mou vůli a všechno, co mám a co je mi vlastní. Všechno toto jsi mi dal. Tobě, Pane, to navracím. Je to všechno je Tvé, nalož s tím podle své vůle. Dej mi pouze svou lásku a milost. To mi stačí. 

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

Amen.

Čtěte dále

 • Podívejte se do knihy #TwGOD a přečtěte si více o modlitbě:
  • Tweet 3.1 Proč bych se měl/a modlit a jak to mám dělat?
  • Tweet 3.2 Je modlit se totéž jako mluvit k Bohu?
  • Tweet 3.3 Jaký způsob modlitby je nejlepší?
  • Tweet 3.4 Může mi modlitba pomoci správně se rozhodovat?
  • Tweet 3.5 Proč dokáže být modlitba někdy tak těžká a nudná?
  • Tweet 3.6 Proč na mé modlitby nepřichází žádná odpověď?
  • Tweet 3.7 Jak si mám udělat na modlitbu čas? Kde je v každodenním životě Bůh?
  • Tweet 3.8 Jak se můžu modlit nad textem Písma svatého?
  • Tweet 3.9 Modlíme se k Otci, k Synu nebo k Duchu svatému? K Marii a svatým?
  • Tweet 3.10 Proč opakujeme stale stejné modlitby?
  • Tweet 3.11 Jakým druhem modlitby je Otčenáš?
  • Tweet 3.12 Jak se modlí růženec?
  • Tweet 3.13 Co je to Liturgie hodin?
  • Tweet 3.14 Jak mám strávit čas při adoraci?
    
 • Podívejte se na tweety 3.13.14, abyste se dozvěděli vice o modlitbě z moudrosti církve, a co k tomu uvádí kněz a papežové. 
   
 • Podívejte se do Přílohy 4 v knize #TwGOD abyste se mohli modlit s texty z Písma svatého.
   
 • Podívejte se do Přílohy 5 v knize #TwGOD, abyste se mohli zamyslet nad uplynulým dnem skrze modlitbu. 
   
 • Modlíte se ve skupině? 
  • Podívejte se na Manuál #TwGOD:
   • Příloha 5 Manuálu Modlitby na začátek a konec setkání
  • Podívejte se také na speciály #TwGOD:
   • Speciál A Modlitba – Noc modlitby
   • Speciál C Ztišení – Nasměruj se k Bohu
   • Pracovní list 1: Modlitba s pasážemi z Písma svatého
   • Pracovní list 2: Zamyšlení nad uplynulým dnem skrze modlitbu
   • Pracovní list 6: Večerní modlitba 
   • Pracovní list 9: Text jako prostor ke ztišení (Speciál C)
     
 • Podívejte se na aplikaci #TwGOD, kde najdete více modliteb.