All Tweets
prev
Prethodna:3.23 Odakle potječu različiti oblici crkvene arhitekture?
next
Sljedeći:3.25 Što znače sve te geste, znakovi i boje?

3.24 Što je liturgija?

Liturgija

Riječ "liturgija" dolazi od grčkog jezika i znači „javna služba“. Liturgija je „cjelovitost simbola, pjesama i djela kojima Crkva očituje i izražava svoje štovanje Boga“ (Dom Guéranger). U liturgiji izražavamo ono u što vjerujemo, baš kao što naš govor tijela izražava ono što mislimo. Što je još važnije, u liturgiji primamo Božju milost i prisutnost.

Liturgija je nešto veće od nas samih; radi se o Bogu. Liturgija Rimokatoličke crkve ista je u cijelom svijetu. To znači da možete slaviti misu svugdje, čak i ako ne razumijete jezik: sve geste i postupci ostaju isti. Aplikacija #TwGOD [>The app] može vam pomoći u tome: ona sadrži standardne tekstove mise na mnogim jezicima kako bi vam pomogla da sudjelujete u liturgiji, gdje god se nalazili.

>Pročitaj više u knjizi

 

Liturgija je javna molitva prema obredima Crkve. Na taj način izražavamo svoju vjeru u Boga i osobno ga susrećemo.