Książka

Tweetując z BOGIEM

Czy masz pytania dotyczące wiary? Czy zastanawia Cię w co tak naprawdę wierzą Katolicy? Zostałeś wychowany jako Chrześcijanin i masz teraz kilka trapiących Cię pytań, a nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić? Nie jesteś sam! Jest na świecie wielu ludzi z pytaniami o wiarę. Na szczęście pytania te już nie pozostają bez odpowiedzi!

Celem pierwotnego Tweetując z BOGIEM było nie tylko udzielanie odpowiedzi, ale również zastanowienie się nad ich uzasadnieniem. W ten sposób, grupa dysputantów odkryła, że chrześcijaństwo w wydaniu katolickim jest o wiele bardziej logiczne, niż to się wielu ludziom wydaje. Podsumowania odpowiedzi na pytania, spisane we współpracy z młodymi ludźmi, pozwoliły na publikację pierwszej książki Tweetując z BOGIEM w języku niderlandzkim. Ta z kolei została przetłumaczona na wiele innych języków. Dzięki aplikacji, czytelnicy mogą jednocześnie śledzić tekst na odpowiedniej stronie książki i nawiązującą do niej informację zamieszczoną na stronie, gdzie mogą zgłębić istotny dla nich temat.

Tematy

Książka Tweetując z BOGIEM składa się z czterech części, które poruszają następujące zagadnienia:

  • Część 1 – Pytania dotyczące Boga, początek i koniec, istota wiary, stworzenie, Biblia, jak Bóg postępuje z ludźmi.
  • Część 2 – Pytania o Kościół, jego genezę i przyszłość oraz Jego obecność we współczesnym świecie.
  • Część 3 – Pytania o Twoją osobistą relację z Bogiem, o modlitwę i mogące wystąpić trudności z nią związane, rola kościoła-świątyni w naszym życiu oraz jak liturgia i sakramenty na nas wpływają.
  • Część 4 – Pytania o życie Chrześcijanina, różne decyzje, które musisz podejmować jako wierzący włączywszy w to mogące sprawiać trudności zagadnienia z zakresu seksualności, pracy, Twojego powołania czy też spraw dotyczących etyki.

Wydanie wojskowe

Odpowiedzi na pytania wojskowych w aplikacji Katolickiej Łączności Wojskowej zostały rozszerzone tak, aby odpowiadały odpowiedziom zawartym w książce Tweetując z BOGIEM. Opracowano specjalne wojskowe wydanie tej książki, które można oddać do dyspozycji wojskowych i kapelanów.

Aby kontynuować formację wiary po odkryciu odpowiedzi w aplikacji, pełen zestaw zasobów Tweetując z BOGIEM, włączywszy Jak wzrastać w wierze?, jest bardzo odpowiedni do używania w środowisku wojskowym.