My tworzymy Tweetując z BOGIEM

Zespół tworzący projekt Tweetując z BOGIEM składa się z młodych ludzi z całego świata. Razem z setkami wolontariuszy stale pracujemy nad celem i głównym przesłaniem naszej misji.

Image removed.Nasza misja
Pragniemy pomóc Ci znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania, a może nawet odkryć wiarę i wzrastać w Twojej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Projekt Tweetując z BOGIEM ma na celu wspierać Cię w myśleniu i odkrywaniu logiki wiary przez promowanie i ułatwianie dialogu dotyczącego pytań. Tym sposobem chcemy pokazać, że Jezus przemawia równocześnie do Twojej głowy, serca i rąk. Krótko mówiąc, mamy nadzieję pomóc Ci w znalezieniu jasnych odpowiedzi dotyczących życia, Boga i Kościoła.

Punktem wyjścia jest nasza osobista relacja z Jezusem: wszyscy chcemy wzrastać tej w relacji i dowiadywać się więcej o Jezusie. On jest centrum, sercem tego, co robimy. To On prosi nas, abyśmy głosili Ewangelię (Mk 16, 15)  Mk 16, 15: I powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" i krzewili naszą wiarę gdziekolwiek możemy (1 P 3, 15) 1 P 3, 15: "Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako świętego i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei." Tweetując z BOGIEM ma swoje początki w rozmowach, jakie Ojciec Michel przeprowadzał z młodymi ludźmi w Leiden w Holandii. Teraz możesz nas odnaleźć w każdym zakątku świata!

Dołącz do nas!
Ty też możesz coś naprawdę zmienić poprzez inspirowanie innych Twoim osobistym doświadczeniem Boga! Dołącz do naszego zespołu internetowych misjonarzy! Wesprzyj nas poprzez darowiznę, modlitwę lub zostań wolontariuszem Tweetując z BOGIEM!