O autorze

Architektura i teologia

Autor książki Tweetując z Bogiem, wielebny dr Michel Remery (ur. 1973) jest księdzem diecezji Rotterdam w Holandii. Studiował architekturę na Uniwersytecie Technicznym w Delft, pracował dla Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych a potem dla firmy Tebodin w krajach bałtyckich. Ks. Michel studiował filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i został wyświęcony w 2004 r. Przez kilka lat był członkiem Komisji Doradczej ds. Nowych Mediów w Watykańskim Biurze ds. Internetu. W 2008 r. napisał pracę doktorską na temat powiązań między liturgią a architekturą. Opublikował też wiele książek i artykułów na ten temat. Obecnie prowadzi także badania na wydziale teologii katolickiej Uniwersytetu w Tilburgu.

De auteur van Twitteren met God, Michel Remery

Nauczanie młodzieży i praca duszpasterska  

W latach 2006-2012, ks Michel służył jako wikariusz w kilku parafiach w Leiden w Holandii, gdzie nauczał głównie młodych studentów. Tak właśnie narodził się projekt Tweetując z Bogiem. Wspólnie z młodzieżą odbył wiele pielgrzymek, m.in. do Rzymu, Ziemi Świętej, Krakowa, Istambułu, Surinamu i na Światowe Dni Młodzieży. Ks. Michel służył również jako zastępca sekretarza generalnego na Radzie Konferencji Episkopatów Europy w St. Gallen w Szwajcarii. Występował m.in. jako sekretarz Komisji ds. Komunikacji Społecznej i Komisji ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów.

Duszpasterstwo młodzieży i projekty międzynarodowe

W 2018 r. ks. Michel kontynuuje swoją misję duszpasterską w Luksemburgu jako państwowy kapelan młodzieży, prowadząc duszpasterstwo młodzieży na szczeblu międzynarodowym. Do jego zadań należy m.in. wspieranie zgrupowań młodzieży, promowanie wymiany doświadczeń i pomysłów oraz prowadzenie dialogu z młodymi ludźmi na całym świecie, zwłaszcza przez media społecznościowe. Wspólnie z zaangażowaną grupą młodych ludzi wspiera i rozwija wiele międzynarodowych projektów.

Ks. Michel mówi po niderlandzku, angielsku, francusku, niemiecku, włosku i hiszpańsku, zna też podstawy polskiego i luksemburskiego.