All Questions
prev
Anterior:2.12 O singură Biserică – atunci, de ce sunt atâtea dezacorduri între creştini?
next
Următorul:2.14 Pot fi un bun creştin fără Biserică?

2.13 Cum pot fi sigur că Biserica spune adevărul?

Originea Bisericii

Isus însuși a instituit Biserica, avându-I pe Petru, pe ceilalți apostoli și pe succesorii lor drept conducători ai ei .El a numit Biserica „temelia adevărului” (1Tim 3,15).Pentru a se asigura că apostolii pot transmite fără greșeală adevărul credinței, Isus l-a trimis pe Duhul Sfânt .

Și astăzi, Duhul Sfânt ajută Biserica să înțeleagă mai bine credința. Prin urmare, și pentru că nu este doar o instituție umană, poți avea încredere că Biserica spune întotdeauna adevărul despre Dumnezeu.

> Citește mai multe în carte

 

Duhul Sfânt se asigură că Biserica învaţă adevărul despre credinţă, chiar şi atunci când preoţii sau episcopii sunt păcătoşi.
The Wisdom of the Church

Pentru ce Biserica este apostolică?

Biserica este apostolică datorită originii sale, fiind zidită pe „temelia apostolilor” (Ef 2,20); datorită învăţăturii sale, care este aceeaşi a apostolilor; datorită structurii sale, deoarece este instruită, sfinţită şi condusă, până la întoarcerea lui Cristos, de către apostoli, prin succesorii lor, episcopii, în comuniune cu succesorul lui Petru. [CCBC 174]

În ce sens Biserica este sfântă?

Biserica este sfântă deoarece Dumnezeu Preasfântul este autorul său; Cristos s-a dat pe sine însuşi pentru ea, pentru a o sfinţi şi a o face sfinţitoare; Duhul Sfânt îi dă viaţă prin iubire. În ea se află plinătatea mijloacelor de mântuire. Sfinţenia este vocaţia fiecărui membru al său şi scopul oricărei activităţi a ei. Biserica numără printre membrii săi pe Fecioara Maria şi pe nenumăraţi sfinţi, ca modele şi mijlocitori. Sfinţenia Bisericii este izvorul sfinţirii fiilor săi, care, aici pe pământ, se recunosc cu toţii păcătoşi, au mereu nevoie de convertire şi de purificare. [CCBC 165]

This is what the Church Fathers say

Învățătura Bisericii este pretutindeni consecventă și continuă într-un parcurs uniform și primește mărturie de la profeți, apostoli și toți discipoii ... și acel sistem bine fundamentat, care tinde spre mântuirea omului, și anume credința noastră. [Sf. Irineu de Lyon, Contra ereziilor, Cartea a 3-a, cap. 24 (MG 7, 966)]