1.21 A nuk janë këto tregime të pabesueshme të Biblës vetëm trillime?

Reading the Bible

Disa nga historitë e Biblës janë poetike në natyrën e tyre, siç janë parabolat që përdorte Jezusi për të shpjeguar qartë mesazhin e tij. Kuptimi i tyre është më i rëndësishëm se pyetja a kanë ndodhur ekzaktësisht ashtu siç përshkruhen apo jo. Nuk janë thjesht përralla!

Bibla përmban shumë të dhëna historike në lidhje me njerëz, vende dhe ngjarje. Të gjitha historitë e Biblës kanë të njëjtin mesazh kryesor: dashurinë e pakushtëzuar të Zotit për ne.

Jo çdo fjalë në Bibël duhet ta merrni fjalë për fjalë, por të jeni të sigurtë se në çdo faqe do të gjeni dashirinë e Zotit.
The Wisdom of the Church

Çfarë njësie ekziston ndërmjet Besëlidhjes së Vjetër dhe Besëlidhjes së Re?

Shkrimi është një, meqë një është Fjala e Hyjit, një është projekti shpëtimtar i Hyjit, një është frymëzimi hyjnor i të dyja Besëlidhjeve. Besëlidhja e Vjetër përgatit Besëlidhjen e Re dhe Besëlidhja e Re përmbush Besëlidhjen e Vjetër: të dyja ndriçojnë njëra-tjetrën. [KKKP 23]

What significance does the Old Testament have for Christians?

In the Old Testament God reveals himself as the Creator and preserver of the world and as the leader and instructor of mankind. The Old Testament books are also God’s Word and Sacred Scripture. Without the Old Testament, we cannot understand Jesus.   

In the Old Testament a great history of learning the faith begins, which takes a decisive turn in the  new Testament and arrives at its destination with the end of the world and Christ’s second coming. The Old Testament is far more than a mere prelude for the New. The commandments and prophecies for the people of the Old Covenant and the promises that are contained in it for all men were never revoked. In the books of the Old Covenant we find an irreplaceable treasure of prayers and wisdom; in particular, the Psalms are part of the Church’s daily prayer. [Youcat 17]

What significance does the New Testament have for Christians?

In the New Testament God’s revelation is completed. The four Gospels according to Matthew, Mark, Luke, and John are the centerpiece of Sacred Scripture and the most precious treasure of the Church. In them the Son of God shows himself as he is and encounters us. In the Acts of the Apostles we learn about the beginnings of the Church and the working of the Holy Spirit. In the letters written by the apostles, all facets of human life are set in the light of Christ. In the Book of Revelation we foresee the end of the ages.   

Jesus is everything that God would like to tell us. The entire Old Testament prepares for the Incarnation of God’s son. All of God’s promises find their fulfillment in Jesus. To be a Christian means to unite oneself ever more deeply with the life of Christ. To do that, one must read and live the Gospels. Madeleine Delbrêl says, “Through his Word God tells us what he is and what he wants; he says it definitively and says it for each individual day. When we hold our Gospel book in our hands, we should reflect that in it dwells the Word that wants to become flesh in us, desires to take hold of us, so that we might begin his life anew in a new place, at a new time, in a new human setting.” [Youcat 18]

This is what the Church Fathers say

Ju i keni studiuar Shkrimet e Shenjta, të cilat janë të vërteta dhe të frymëzuara nga Shpirti i Shenjtë . Ju e dini që në to nuk është shkruar asgjë në kundërshtim me drejtësinë ose të vërtetën. [Shën Klementi i Romës, Letër drejtuar Korintasve, Kap. 45 (MG 1, 300)]