All Tweets
prev
Prethodna:1.43 Što se događa kad umremo?
next
Sljedeći:1.45 Raj! Kako bi izgledao vječni život?

1.44 Hoće li nam biti suđeno odmah nakon smrti?

Raj, pakao i čistilište?

U svom životu uvijek imamo priliku birati Boga i njegovu ljubav. Odmah nakon naše smrti sudit će se svakome od nas na temelju onoga što smo učinili ili nismo učinili.

Ako tijekom života izaberemo Boga, tada odlazimo u raj, moguće putem čistilišta. Neko tko je tijekom života odlučno i svjesno odbacio Božju ljubav izabrao je pakao. Ljudi koji daju sve od sebe da žive kao kršćani i da vole Boga i svoga bližnjega ne trebaju se bojati suda. Bog želi da svi dođu u raj.

> Pročitaj više u knjizi

 

Nakon što umremo, Bog nas suočava s našim izborima. Oni koji odbiju Božju ljubav i milosrđe idu u pakao. Oni koji prihvaćaju Boga idu u raj.
The Wisdom of the Church

Wat is de hel?

De hel is de toestand van het eeuwig gescheiden zijn van God en de absolute afwezigheid van liefde.

Wie willens en wetens, zonder berouw sterft in zware zonde en Gods barmhartige, vergevende liefde voor altijd afwijst, die sluit zichzelf uit van de gemeenschap met God en de gelukzaligen. Of iemand werkelijk op het moment van de dood de absolute liefde in het gezicht kan zien en toch nog nee zeggen, weten wij niet. Maar onze vrijheid maakt die beslissing mogelijk. Jezus waarschuwt ons keer op keer dat we ons definitief van Hem scheiden als we ons afsluiten van de nood van zijn broeders en zusters: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen (...) Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan" (Mt. 25, 41.45). [Youcat 161]

Hoe gaat het bestaan van de hel samen met de oneindige goedheid van God?

God wil weliswaar “dat allen tot inkeer komen” (2 Pt. 3, 9), maar hij heeft de mens vrij geschapen en met een eigen verantwoordelijkheid, en Hij respecteert zijn keuzes. Het is daarom de mens zelf die zich in volkomen autonomie vrijwillig uitsluit van de gemeenschap met God als hij tot aan zijn dood in de doodzonde volhardt en de barmhartige liefde van God afwijst. [CCKK 213]

Wat is het laatste of jongste oordeel?

Het laatste of jongste oordeel zal plaatsvinden aan het eind van de tijden, bij de wederkomst van Christus. "Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven; wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden" (Joh. 5, 29).

Als Christus in heerlijkheid weerkomt, zal zijn volle licht op ons schijnen. De waarheid zal aan het licht komen: onze gedachten, onze daden, onze verhouding met God en de mensen – niets zal meer verborgen zijn. Wij zullen de definitieve zin van de schepping ontdekken, de wonderbare wegen van God tot ons heil begrijpen en eindelijk ook antwoord krijgen op de vraag waarom het kwaad zo machtig mag zijn, als God toch de uiteindelijke macht heeft. Het jongste oordeel is ook het oordeel over ons. Hier wordt beslist of wij opgewekt worden tot het eeuwige leven, of voor altijd van God gescheiden worden. Aan hen die het leven gekozen hebben, zal God nog eenmaal scheppend handelen. In een "nieuw lichaam" (2 Kor. 5, 1) zullen zij voor altijd leven in Gods heerlijkheid en Hem met lichaam en ziel prijzen. [Youcat 163]

Wanneer zal dit oordeel plaatshebben?

Dit laatste oordeel zal plaatshebben aan het einde van de wereld, waarvan alleen God dag en uur kent. [CCKK 215]